Voor de groei van je onderneming!

De Dieu Capital is een informal investor, gestart vanuit Sociëteit de Dieu. De Dieu Capital stelt middels haar participanten een schat aan kennis, ervaring en kapitaal beschikbaar voor startende en bestaande ondernemers. De Dieu Capital werkt alleen onder strikte discretie. Indien je een aanvraag wilt indienen gebruik je onderstaand formulier. Krijg je naar aanleiding van je aanvraag een uitnodiging voor een presentatie, dan nemen we van te voren door wat er van jou verwacht wordt en wat je van ons mag verwachten.

Met het invullen van de vragenlijst ga jij, de inzender, met ons, De Dieu Capital, een geheimhoudingsovereenkomst aan. De aanvrager en De Dieu Capital komen overeen alleen tussen elkaar informatie uit te wisselen en geen kennis en informatie met derden te delen.

  1. Wie ben je?

  Voornaam:

  Achternaam:

  Adres:

  Woonplaats:

  E-mailadres:

  Mobiele telefoon:

  2. Wat is je idee?

  Wat heb je nodig?

  3. Is het een uitvinding, een product of dienst?

  Welk probleem lost het op/in welke behoefte wordt voorzien?

  4. Als je geld nodig hebt, is het dan startkapitaal of groeikapitaal?

  Hoeveel uren heb je reeds in je bedrijf gestoken?

  Heb je reeds zelf geld in het bedrijf gestoken?

  Zo ja, hoeveel?

  Als je nieuw kapitaal nodig hebt, hoe verhoudt het zich ten opzichte van het reeds geinvesteerde geld?

  5. Welke bedrijfsvorm is het/wordt het?

  6. Zijn er jaarstukken beschikbaar?

  Zo ja, wil je deze uploaden.
  (Toegestaande bestandsformaten: doc, docx, jpg, png of pdf | max 5 mb)

  7. Wat is de prognose voor de komende drie jaar?

  (omzet, kosten, winst/verlies)